O nas

Najlepszeppk.eu to projekt Kancelarii Brokerskiej ANDIW BROKERS Spółka z.o.o.

Kim jesteśmy ?

Jako broker ubezpieczeniowy doradzamy w zakresie:

– optymalizacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej

– zabezpieczeń prawnych i finansowych ciągłości biznesu na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy zarządzających przedsiębiorstwem

– rozwiązań emerytalnych w szczególności IKZE, IKE, PPE, PPK.

Współpracę rozpoczynamy od podpisania listu brokerskiego (pełnomocnictwo). Potem przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy, sukcesyjny, emerytalny, a na jego podstawie opracowujemy kompleksowy pakiet rozwiązań. Kolejnym etapem są negocjacje z usługodawcami, z których sporządzany jest raport dla klienta z rekomendacją najlepszej oferty.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia niezależnego eksperta przy wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych ?

Nie jest powszechna wykorzystania programu jako benefitu pracowniczego przez odpowiednie różnicowanie wpłat dodatkowych.  Oprócz samego wyboru, cenne może okazać się wsparcie w procesie wdrożenia. Tekst ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych liczy pond 140 stron, więc naturalna jest potrzeba doradztwa, a niekiedy także szkoleń. Przepisy przewidują konsultację wyboru instytucji finansowej obsługującej program z reprezentacją zatrudnionych. Moderacja i doradztwo autorytetu zewnątrz nadaje tej dyskusji merytoryczny charakter oraz pomaga uniknąć nieporozumień oraz podejrzeń o nietransparentne działania. Cenne mogą okazać się konsultacje i szkolenia prowadzone przez eksperta.

Dlaczego my ?

– działamy w imieniu i w interesie klientów

– współpracujemy z szeroką gamą instytucji finansowych

– posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie wszystkich podobnych do PPK produktów, od grupowych ubezpieczeń na życie przez Pracownicze Programy Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego  do Funduszy Emerytalnych i Inwestycyjnych

– integrujemy dotychczas działające rozwiązania z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi